Bibliografia

Borowski Wiesław, U kresu obrazu, „Struktury” (dodatek plastyczny do „Kameny”) 1959, nr 6, s. 14-15.

Borowski Włodzimierz, Tytus, „Kamena” 1973, nr 8.

Chrzanowska-Pieńkos Jolanta, Pieńkos Andrzej, Leksykon sztuki polskiej XX wieku, Poznań 1996, s. 265.

Dąbkowska-Zydroń Jolanta, Surrealizm po surrealizmie. Międzynarodowy Ruch „Phases”, Warszawa 1994, s. 96-105, 120.

Derecki Mirosław, Na studenckim szlaku, Lublin 1995, s. 149-150, 153, 160-163.

Dzieduszycka Ewa, Majewski Piotr, Tytus Dzieduszycki-Sas: de l’avant-garde artistique du groupe Zamek à Lublin au movement Phases à Paris, [w:] Lublin – Paris – Lublin. 700 ans d’intinéraires croisés d’artistes et d’intellectuels polonaise et français. Échanges et dialogues entre deux villes au Coeur de l’Europe, sous le direction de L. Kańczugowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 208-219.

Głazowski Mariusz, Rottenberg Anda, Grupa Zamek, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945-1965, red. A. Wojciechowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 39-43.

Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztuka, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, P. Majewski, Lublin 2007.

Henisz Alexandre, Jeux dangereux, [w:] Le movement “Phases” presente: Władysław Hasior, Zbigniew Makowski, Andrzej Meissner, Tytus Sas [katalog wystawy], Galerie du Ranelagh, Paris, kwiecień-maj 1963.

Henisz Alexandre, La nouvelle peinture polonaise, „France Observateur” 1960 [2 czerwca]. Herbert Zbigniew, Zamek i Zachęta, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 22, s. 6.

J. K., Le miracle polonais, „Życie Literackie” 1960, nr 36, s. 11.

J. V., A travers les galleries, „Le Monde” 1969 [30 stycznia].

Jaguer Edouard, L’avant-garde polonaise: structure et dynamique, „Cahiers Musée du Poche” 1960, nr 4.

Kowalska Barbara, O grupie „Zamek”, „Sztandar Ludu” 1958, nr 275, s. 6.

Lambert Jean-Clarence, Le miracle polonais, „France Observateur” 1960 [2 czerwca]. Ludwiński Jerzy, Młodzi ludzie wielkich ambicji, „Polska” 1961, nr 10, s. 18-21.

Lameński Lechosław, „Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973): Pomiędzy Lublinem a Paryżem”, Piotr Majewski, Lublin 2012: [recenzja], „Biuletyn Historii Sztuki” 2012, Tom 74, Numer 3-4 (2012) s. 767-782.

Ludwiński Jerzy, Wystawa grupy „Zamek”, „Życie Literackie” 1957, nr 21 (dodatek „Plastyka” nr 2, s. 7).

Majewski Piotr, La Vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (lata 1955-1969), Lublin 2020.

Majewski Piotr, Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności”, Lublin 2006.

Majewski Piotr, Paryskie dzieła Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa – zaginione i odnalezione, „Cenne, bezcenne, utracone” 2011, nr 4 (69), s. 33-37.

Majewski Piotr, Trzy odsłony progresji. Tytus Dzieduszycki-Sas, „Akcent” 2019, nr 4 (158), s. 127-138.

Majewski Piotr, Tytus Dzieduszycki – francuski łącznik grupy „Zamek”, [w:] Grupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, P. Majewski, Lublin 2009, s. 217-241.

May Maria, Ptaszkowska Hanna, Uwagi o malarstwie nowoczesnym z okazji Wystawy Młodych Plastyków, „Kultura i Życie” 1957, nr 6.

May Maria, Ptaszkowska Hanna, Z Koła Młodych Plastyków, „Kamena” 1956, nr 6.

Michel Jacques, L’art dans le quotidien. Au salon des artistes décorateurs, „Le Monde” 1969 [25 września], s. 13.

Nader Luiza, Tytus Dzieduszycki, [w:] Grupa Zamek. Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki, Jerzy Ludwiński, Jan Ziemski [katalog wystawy], Muzeum Sztuki w Łodzi, 11 styczni – 17 lutego 2002, s. 104-105.

Ptaszkowska Hanna, Dobre malarstwo i art fiction. III Ogólnopolska Wystawa Sztuki Nowoczesnej, „Struktury”(dodatek plastyczny do „Kameny”) 1959, nr 6, s. 15.

Rozmowy „Kuriera” – Tytus [rozmawiał kas.], „Kurier Lubelski” 1957, nr 247, s. 3.

Siemion Leszek, Bunt młodych w Muzeum Lubelskim, „Sztandar Ludu” 1956, nr 48, s. 8.

Stasiakówna Janina, Roczny dorobek młodych plastyków, „Kamena” 1957, nr 4.

Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973), katalog wystawy, red. P. Majewski, Lublin 2012.

Stasiakówna Janina, W związku z wystawą grupy „Zamek”, „Kamena” 1957, nr 22.

Szczerski Andrzej, Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku, Kraków 2015, s. 130, 139, 142.

Urszula Czartoryska. Listy do Rodziców (1951-1957). Teksty (1954-1960), red. M. Kitowska-Łysiak, K. Leśniak, Lublin 2010, s. 6, 19-20, 122-123, 144, 383.

Winkler Konrad, Heyduk, Hukan i grupa „Zamek” w Pałacu Sztuki, „Gazeta Krakowska” 1958, nr 308.

Wojciechowski Aleksander, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, s. 87.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona poświęcona twórczości artystycznej Tytusa Dzieduszyckiego–Sasa – rysownika, malarza, twórcy asamblaży. Strona prezentuje sylwetkę, ścieżki twórczości, fakty biograficzne oraz wybrane prace plastyczne artysty.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.